advies | interim | activatie | inspiratie

Expertise

Advies, begeleiding, verbetertrajecten en aanverwante diensten, maar dan met een praktische en resultaatgerichte insteek. Professioneel, kundig en theoretisch onderbouwd, maar op een activerende wijze die snel resultaat biedt. 

Strategisch Advies, Interim Management, Customer Value Management, Sales Improvement, Performance Coaching & Activatie: met diverse projecten bij retailorganisaties, start-up's, lokale overheden en financiële dienstverleners, is er brede ervaring en bewezen succes bij diverse organisaties. Projecten op het gebied van snel te realiseren, maar duurzame verbeteringen vormen de rode draad. 

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid begeleidt Upforce ook trajecten bij maatschappelijke organisaties en stichtingen. Met het wegvallen van diverse subsidies is het van belang dat deze organisaties commerciëler en zelfstandiger worden en Upforce draagt hier graag aan bij.

Maak er werk van

Met de opwaartse kracht van Upforce